Lista ryzyk w projekcie

LISTA RYZYK W PROJEKCIE
1. Nieumiejętność porozumienia się z koleżankami z zespołu i znalezienia kompromisu
2. Nieumiejętność wypracowania dobrych wniosków i najlepszych rozwiązań, nieporozumienia w grupie
3. Zbyt mała ilość czas na realizację projektu
4. Niezdecydowanie i brak umiejętności podejmowania szybkich decyzji przez cała grupę
5. Prawdopodobieństwo wymyślenia mało kreatywnych i nowatorskich pomysłów
6. Stworzenie mało atrakcyjnych ćwiczeń
7. Brak dostatecznych umiejętności technicznych przy tworzeniu bloga
8. Brak doświadczenia w tworzeniu materiałów dydaktycznych online
9. Awaria sprzętu- laptopa, kamery, aparatu fotograficznego
10. Zbyt mało czasu na spotkania we trójkę i omówienie wszystkiego z nauczycielem
11. Słaba znajomość języka niemieckiego (rok nauki) i tym samym większe prawdopodobieństwo popełnia sporej ilości błędów.

Uważamy jednak, iż ryzyko związane z niewykonaniem poszczególnych prac jest bardzo małe. Nasz team jest teamem tolerancyjnym, otwartym, wyrozumiałym i gotowym do pójścia na kompromisy. Potrafimy ze sobą współpracować i współdziałać, szanując przy tym swoje zdanie i odrębność każdej z nas. Najważniejsza jest dla nas współpraca, współodpowiedzialność i współdziałanie.
W celu minimalizowania prawdopodobieństwa zajścia wybranych ryzyk można wdrożyć działania zapobiegawcze. W naszym wypadku na samym początku dokładnie sprecyzowałyśmy cel, zadania dla każdej z nas i czas realizacji ażeby nie było żadnych niedomówień.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WORTWOLKE